Small everyday Joys

Travel & Lifestyle
Olenderski Park Etnograficzny

Olenderski Park Etnograficzny

Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce jest pierwszym w Polsce skansenem poświęconym osadnictwu olenderskiemu, rozwijającemu się od XVI w. 

Park etnograficzny w Wielkiej Nieszawce
Zagroda z Kaniczek

Na powierzchni ponad 5 ha zrekonstruowano olenderską wieś o najbardziej charakterystycznym układzie, tzw. rzędówkę bagienną. Znajdują się 3 pełne zagrody składające się z 6 zabytkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Przeniesione zostały z terenu Doliny Dolnej Wisły i pochodzą z XVIII i XIX w. 

Zagroda z Kaniczek

Obiekty te to najcenniejsze, zachowane do dnia dzisiejszego, przykłady architektury charakterystycznej dla osadników olenderskich. 

Zagroda z Gutowa


Zagroda z Gutowa pochodzi prawdopodobnie z przełomu XVIII i XIX w. Pod jednym dachem znajduje się część mieszkalna wzniesiona z drewna oraz część inwentarska, murowana z cegły. 

Zagroda z Niedźwiedzia Zagroda pochodzi z lat 90. XVIIIw. Jest przykładem jednobudynkowej zagrody liniowej. Jako jedyna w całym pasie nadwiślańskim ma zachowaną drewnianą część mieszkalną i inwentarską w konstrukcji wieńcowej oraz szkieletową stodołę. 

Zagroda z Kaniczek
Zagroda z Kaniczek pochodzi z 1757 r. Datę budowy, inicjały budowniczego (MP) i właściciela domu (MP)umieszczono na froncie wystawki podcieniowej wspartej na czterech słupach.Zagroda ta jest jednym z ostatnich, podcieniowych domów zachowanych na terenie Doliny Dolnej Wisły.Część mieszkalną wzniesiono w konstrukcji wieńcowej, natomiast część inwentarską wymurowano z cegły. We wnętrzu głównej izby na jednej ze ścian zachowała się tapeta z dekoracyjnym wzorem z 1910r.


Wielka Nieszawka ma bogatą historię związaną z osadnictwem olenderskim i menonitami. Ich obecność odnotowana została w tej wsi już na początku XVII w. Do końca II wojny światowej był to jeden z głównych ośrodków życia tej społeczności. Pozostałością po nich jest cmentarz menonicki, do niedawna zapomniany, obecnie uporządkowany.

Jeżeli nie macie planów na weekend, to warto się wybrać. Your email address will not be published. Required fields are marked with *.